bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona BIP Zespołu Szkół Sportowych im.Sportowców Ziemi Szczecińskiej


Zespoł Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej
ul. Małopolska 22
70-515 Szczecin
tel./fax. 091 433 58 97
Email: sekretariat@lo12.szczecin.plZgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764);
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68);
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn: Dz.U. z 2016 r. poz.113).

AktualnościOpublikował: Jolanta Kmiecińska
Publikacja dnia: 06.04.2017
Podpisał: Anna Korchut
Dokument z dnia: 04.01.2013
Dokument oglądany razy: 54 654