bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny jednostki

Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:


• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943 ze zmianami)
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zmianami)
• Statutu Zespołu Szkół Sportowych
• Uchwały Nr XLIX/1017/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie
• Uchwała Nr LX/1112/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Sportowych w SzczecinieOpublikował: Jolanta Kmiecińska
Publikacja dnia: 06.04.2017
Podpisał: Jolanta Kmiecińska
Dokument z dnia: 14.12.2012
Dokument oglądany razy: 2 981